Logo-Joralfran

Revisió Frens 2018

El líquid de frens i les pastilles són components importants del sistema de frenat del vehicle. Al llarg del temps sofreixen un desgast a causa del seu ús i al quilometratge (generalment es recomana la seva substitució cada 40.000-80.000 km.) En el nostre taller revisarem i realitzarem les proves tècniques  per poder garantir la seva vida útil i, millorar la seva seguretat i la del seu vehicle.

Promoció Frens

Veniu a Joralfran i gaudiu de la nova revisió frens