Logo-Joralfran

Diagnosi

Actualment els vehicles van dotats de complexos sistemes electrònics i informàtics que controlen el funcionament de pràcticament tots els sistemes del vehicle, des de la climatització fins al motor passant pels sistemes de confort (llums, alçavidres…). A vegades aquests sistemes detecten errors interns que, tot i no manifestar-se en forma d’un mal funcionament del sistema mecànic (el vidre no puja/baixa) queden emmagatzemats com a informació.

Conèixer i diagnosticar aquests errors ens ajudarà a prevenir futures avaries electròniques i mecàniques del nostre vehicle, així com optimitzar i comprovar amb dades reals de funcionament tots els sistemes electrònics i mecànics del vehicle.

Per a poder-li oferir el millor servei, a Joralfran Grup disposem de la darrera tecnologia en sistemes de diagnosi electrònica de tot tipus de vehicles.