Logo-Joralfran

Pre-ITV

Passar una revisió prèvia a la ITV ens permetrà solucionar problemes que de no ser així, ens podrien “tombar” a la Inspecció, amb les conseqüents molèsties i maldecaps que això ocasiona. A Joralfran Grup efectuem una profunda revisió al seu vehicle per garantir-li que passarà la Inspecció Periòdica de Vehicles en les millors condicions.

Gràcies al nostre Banc de Suspensió i Frenòmetre, podem detectar anomalies de funcionament de la suspensió i dels frens, que més enllà de no superar la Inspecció, comprometen seriosament la seguretat del vehicle i dels seus ocupants.