Logo-Joralfran

Novetats ITV 2018

Aquest són els punts que es revisaran des d’aquest any 2018 en els pneumàtics i si no es compleixen, és molt possible que no passem la inspecció donat que la majoria de defectes han passat a ser defectes greus (DG) o molt greus (DMG):

  1. Tots els pneumàtics hauran de tenir la marca d’homologació, altrament incorrerem en un defecte molt greu.
  2. Les mesures i característica de les rodes hauran de ser les mateixes que les que marca en la targeta ITV o en l’homologació (DG).
  3. Els pneumàtics de cada eix hauran de ser del mateix tipus, idèntics en marca model, mesura, índex de velocitat i carrega i dibuix (DG).
  4. La profunditat de les ranures principals de la banda de rodadura hauran de complir el reglament. També, es comprovarà que no i hi hagi un desgast irregular de les bandes. (DG).
  5. Els pneumàtics no poden tenir deformacions anormals, trencaments o altres signes que evidencien el despreniment d’alguna capa en els flancs o la banda de rodatge. (DG).
  6. Si existeix el risc de punxada –que determinarà l’operari– passarà a ser un DMG.
  7. Tampoc pot haver-hi cables al descobert, esquerdes o símptomes de trencament de la carcassa. (DMG).
  8. Es vigilarà el muntatge incorrecte de pneumàtics o la seva incompatibilitat amb la llanta. (DG).

Novetats ITV 2018

Veniu a Joralfran i prepareu el vostre vehicle per la revisió ITV.